Savaş Satış | Herkes Sussa Biz Susmak | Sıfır Bir | 01 | S1F1R B1R | Resmi İnternet Sitesi

Savaş Satış

Savaş, mahallenin ve ekibin abisidir. Mahallenin bekası, mahallelinin huzuru için kendi hayatını feda etmiş, bedel ödemiştir. Bu vasıflarıyla kendinden yaşça büyükler tarafından dahi sevgi ve saygı görür. O da bu saygıyı hiçbir zaman suiistimal etmeden, ne zaman biteceği belli olmayan bu savaşa her gün yeniden başlar. Savaş?ın ismi, adeta kaderidir.